§ 2 Päätös hankinnan keskeyttämisestä

Lataa 

JARDno-2018-810

Päätöspäivämäärä

23.3.2018

Päätöksen tekijä

Palveluohjauksen päällikkö

Päätöksen perustelut

SOTELA 17.5.2017 Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualueen organisoituminen ja toimivallan edelleen siirtyminen, Liite 2 mukaisesti toimivalta 100 000 euron arvon alittavissa hankinnoissa on palveluohjauksen päälliköllä.

 

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että rintamaveteraanien virikkeellistä, ryhmämuotoista päivätoimintaa koskeva hankinta keskeytetään. Tarjouskilpailu järjestetään uudelleen ja tarjouskilpailusta julkaistaan uusi hankintailmoitus.

 

Allekirjoitus

Katri Kakko

Organisaatiotieto

Kotona asumisen tuki