§ 1 Ruotsinkieliset varhaiskasvatus ja esiopetuspalvelut/1.optiovuoden käyttäminen

Lataa 

JARDno-2022-460

Päätöspäivämäärä

25.1.2024

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja opekas

Päätöksen peruste

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV 21.6.2021 § 53)
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimivallan siirtäminen (Opka 24.1.2023 § 3)
Opetus- ja kasvatuslautakunta 7.6.2022 § 24

 

Kuvaus

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluiden hankinnasta 7.6.2022 § 24 (JARDno-2022-460).

Järvenpään kaupunki solmi 28.6.2022 sopimuksen Folkhälsans Välfärd Ab:n kanssa ruotsinkielisten varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluiden tuottamisesta päätöksessä mainituin perustein sopimuskaudelle 1.8.2022-31.7.2024. Sopimukseen sisällytettiin mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella (1+1) erillisellä optiovuodella. Päätöksen optioiden käytöstä tekee tilaaja. Lautakunta valtuutti toimivaltaisen viranhaltijan päättämään optiovuosien käyttämisestä.

Ruotsinkieliset varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut on toiminut hyvin Folkhälsans Välfärd Ab:n toteuttamana, joten Folkhälsans Välfärd Ab:n kanssa tehtyä sopimusta on tarkoituksenmukaista jatkaa yhdellä optiovuodella ajalla 1.8.2024-31.7.2025.

Palvelun perushinta 1.8.2023-31.7.2024 välisen ajan yli 3-vuotiaan lapsen kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 964,60 €, johon muut iät ja varhaiskasvatusajat sekä lapsen tuen tarve suhteutetaan. Palvelun kattohinta tarkistetaan 1.8.2024 alkaen, ja uusi tarkistettu palvelun hinta otetaan käyttöön 1. optiovuoden alusta elokuun 1. päivä. Arvon ohjeellisena tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä 31.3.2024 mennessä tiedossa olevaa ennakollista indeksiä. Indeksi muodostuu siten, että sosiaalipalveluiden ansiotason vaikutus on 50 % ja elinkustannusindeksin vaikutus on 50 %. Laskennassa käytetään 31.3. mennessä käytössä olevia viimeisiä koko vuoden Tilastokeskuksen mainittuja ennakollisia indeksejä.

Hinnat sisältävät kaikki Sopimuksessa asetetut vaatimukset sekä Palveluntuottajan tarjouksessaan mahdollisesti tarjoaman lisälaadun. Hintojen tulee sisältää kaikki palvelusta ja palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset (mm. hallinnolliset kulut, laskutus- ja toimituslisät, puhelinkulut, kulut raportoinnista sekä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut, hygienia- ja suojaustarvikkeet). Täten mitään erillisiä kuluja tai lisiä ei hyväksytä.

Päätös

Päätän, että ruotsinkieliset varhaiskasvatus ja esiopetuspalvelut -sopimusta jatketaan Folkhälsans Välfärd Ab:n kanssa yhden optiokauden ajan 1.8.2024-31.7.2025.

Optiokautena sopimus jatkuu alkuperäisin ehdoin ja palvelun hinta määräytyy ylläolevan kuvauksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola

Organisaatiotieto

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue