§ 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen palvelualuejohtajan ja asiakkuusjohtajien kesälomien sijaisuudet 2017

Lataa 

JARDno-2017-538

Päätöspäivämäärä

12.6.2017

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö 2017 (Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 § 71), Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintayksiköiden organisoituminen ja viranhaltijoiden päätösvalta 1.1.2017 alkaen (Tiina Salminen päätös 28.12.2016 § 71)

Päätös

Päätän, että kesälomasijaisena toimivat seuraavat henkilöt:

Palvelualuejohtajan sijaisuus:

28.6. - 23.7.2017 koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

24.7. - 30.7.2017 aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Jari Savola

31.7. - 6.8.2017 terveyden edistämisen johtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä

Terveyden edistämisen johtajan sijaisuus:

21.6. - 7.7.2017 terveyden edistämisen päällikkö Petra Hurme

8.7. - 14.7.2017 hoitotyön esimies Eija Tuuri 

15.7. -30.7.2017 hoitotyön esimies Leena Raudasmaa

Aikuisten sosiaalipalvelujen johtajan sijaisuus:

10.7. - 23.7.2017 erityisryhmien sosiaalityön palvelupäällikkö Petra Katilainen

31.7. - 6.8.2017 aikuissosiaalityön päällikkö Henna Kaukonen

7.8. - 20.8.2017 sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö Silja Wahlsten


Koti- ja erityisasumisen palvelujen johtajan sijaisuus:

Erityisasuminen:

14.6. – 16.6.2017 ja 24.7. – 13.8.2017 asumispalvelupäällikkö Tuija Nuutinen.

Kotona asumisen tuki:

14.6. – 16.6.2017 kotihoidon päällikkö Tiina Palmu

24.7. - 13.8.2017 palveluohjauksen päällikkö Katri Kakko.

Allekirjoitus

Palvelualuejohtaja Tiina Salminen

Organisaatiotieto

Järvenpää