§ 7 Sairaanhoitajien ja lähihoitajien sijaisten välityspalvelut Terveyden ja itsehoidon ja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueilla

Lataa 

JARDno-2017-1275

Päätöspäivämäärä

15.9.2017

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV 22.5.2017 § 39)
Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualueen organisaatiorakenne ja toimivallan edelleen siirtyminen (Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.5.2017 § 23)

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Järvenpään kaupungin sairaanhoitajien ja lähihoitajien sijaisten välityspalvelujen Terveyden ja itsehoidon palvelujen ja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueilla palveluntuottajaksi valitaan Medipower Oy.

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet.

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Kaupunki ei sitoudu mihinkään kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Allekirjoitus

Palvelualuejohtaja Tiina Salminen

Organisaatiotieto

Järvenpää