§ 11 Päiväkotien pesulapalvelut/Option käyttö II-kausi

Lataa 

JARDno-2017-2007

Päätöspäivämäärä

24.9.2020

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja

Päätöksen perustelut

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimivallan siirtäminen (Opka 25.2.2020 § 10)
Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen (Hyvo 27.2.2020 § 11) 
Käyttötalousosan rahamääräiset ratkaisuvaltarajat 

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki käyttää Päiväkotien ja kirjaston pesulapalveluhankinnan toisen vuoden optiokauden ja hankkii palvelut sopimuksen mukaisesti Finn Rent Teks Oy:ltä ajalla 16.3.2021-15.3.2022. Optiokautena sopimus jatkuu samoin ehdoin, mutta sovituissa hinnoissa huomioidaan 2 % korotus ja toisen optiokauden hinta kokonaisuudessaan on noin 31 620 euroa. 

 

Allekirjoitus

vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue