§ 3 Päätös Kuuma TVT-verkoston koordinoinnista

Lataa 

JARDno-2017-761

Päätöspäivämäärä

3.8.2017

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö KV 22.5.2017 § 39
Toimivallan siirtäminen, Lanu 16.5.2017 § 21 / Siva 11.5.2017 § 27

Päätös

Päätän, että Järvenpää osallistuu Nurmijärven kunnan koordinoimaan Kuuma-kuntien TVT-yhteistyöverkoston toimintaan lv. 2017-2018.  Verkoston toimintakustannukset jaetaan Kuuma-kuntien kesken esitetyn asukasmäärän perusteella, Järvenpään osuus 13% yhteensä 2080 €.  Nurmijärven kunta laskuttaa osuuden Järvenpään kaupungilta ja kustannukset kohdistuvat Lasten ja nuorten palvelualueen sekä Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen esikuntaan.

Allekirjoitus

Marju Taurula

Organisaatiotieto

Järvenpää