§ 5 Optiovuoden 1.1. - 31.12.2018 käyttäminen maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukemisen palvelujen hankinnassa ja optiovuoden 1.1. - 31.12.2018 hinnat

Lataa 

JARDno-2017-1226

Päätöspäivämäärä

1.9.2017

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV 22.5.2017 § 39)
Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualueen organisaatiorakenne ja toimivallan edelleen siirtyminen (Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.5.2017 § 23)

Päätös

Päätän jatkaa Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n kanssa tehtyä sopimusta Järvenpään kaupungin maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukemisen palvelujen hankinnasta optiovuoden 1.1. - 31.12.2018 osalta.

Optiovuoden 1.1. - 31.12.2018 hinnat ovat:

Palvelutuote / hinnat
I kevyt tuki / 455,85 €/kk
II perustuki / 749,62 €/kk
III vahva tuki / 830,66 €/kk

Kaupunki ei sitoudu mihinkään kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Allekirjoitus

Tiina Salminen palvelualuejohtaja

Organisaatiotieto

Järvenpää