§ 4 Optiovuoden 1.10.2017 - 30.9.2018 käyttäminen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden ja varusteiden hankinnassa ja optiovuoden 1.10.2017 - 30.9.2018 hinnat

Lataa 

JARDno-2017-1073

Päätöspäivämäärä

30.8.2017

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.9.2014 § 35

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV 22.5.2017 § 39)

Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualueen organisaatiorakenne ja toimivallan edelleen siirtyminen (Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.5.2017 § 23)

Päätös

Päätän jatkaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden ja varusteiden hankintaa kuvauksessa mainittujen tarjoajien kanssa optiovuoden 1.10.2017 - 30.9.2018 osalta.

Optiovuoden 1.10.2017 - 30.9.2018 hinnat ovat optiovuoden 1.10.2016 - 30.9.2017 mukaiset.

Kaupunki ei sitoudu mihinkään kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

 

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet hankitaan osakokonaisuuksina liitteenä olevan etusijaisuusjärjestyksen mukaisesti, ottaen kuitenkin aina huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Allekirjoitus

Palvelualuejohtaja Tiina Salminen

Organisaatiotieto

Järvenpää