§ 4 Oppilaskuljetusten toisen optiovuoden käyttö 1.8.2020-31.7.2021

Lataa 

JARDno-2018-2532

Päätöspäivämäärä

31.3.2020

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö
Toimivallan siirtäminen,Opka 25.2.2020 § 10

Päätös

Päätän, että oppilaskuljetusten toinen (2) optiokausi 1.8.2020 - 31.7.2021 otetaan käyttöön seuraavien osakokonaisuuksien osalta;

2. Sipooseen Norra Paipis -skolaan suuntautuvat kuljetukset / palveluntuottajana Järvenpää Invataksit Oy, 

3. Sipooseen Kungsvägen -skolaan suuntautuvat kuljetukset / palveluntuottajana Korsisaari Oy,

5. Erityistä huomiota vaativien kuljetettavien kuljetukset / palveluntuottajana Järvenpään Taksit Oy,

6. Vaikeasti liikuntarajoitteisten kuljetukset / palveluntuottajana Järvenpään Invataksi Oy sekä

7. Muut tilapäiset yksittäiskuljetukset / palveluntuottajana Järvenpään Taksit Oy.

Optiokautena sopimus jatkuu samoin ehdoin. 

Allekirjoitus

vs. palvelualuejohtaja, (henkilötiedot poistettu)

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue