§ 8 Oppilaskuljetusten ensimmäisen optiovuoden käyttö 1.8.2019-31.7.2020

Lataa 

JARDno-2018-2532

Päätöspäivämäärä

28.3.2019

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö
Toimivallan siirtäminen, Lanu 18.12.2018 § 69

Päätös

Päätän, että oppilaskuljetusten ensimmäinen (1) optiokausi 1.8.2019-31.7.2020 otetaan käyttöön seuraavien osakokonaisuuksien osalta;

2. Sipooseen Norra Paipis -skolaan suuntautuvat kuljetukset / palveluntuottajana Järvenpää Invataksit Oy, 

3. Sipooseen Kungsvägen -skolaan suuntautuvat kuljetukset / palveluntuottajana Korsisaari Oy,

5. Erityistä huomiota vaativien kuljetettavien kuljetukset / palveluntuottajana Järvenpään Taksit Oy,

6. Vaikeasti liikuntarajoitteisten kuljetukset / palveluntuottajana Järvenpään Invataksi Oy sekä

7. Muut tilapäiset yksittäiskuljetukset / palveluntuottajana Järvenpään Taksit Oy.

Allekirjoitus

palvelualuejohtaja, Marju Taurula

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue