§ 14 Oppilashallintojärjestelmän kilpailutuksen välipäätös

Lataa 

JARDno-2018-1823

Päätöspäivämäärä

6.6.2018

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, Lanu toimivallan siirtäminen
Talousarvion käyttötalousosan rahamääräiset ratkaisuvaltarajat

Päätös

Päätän, että oppilashallintojärjestelmän kilpailutuksessa määräaikaan mennessä (4.6.2018) osallistumishakemuksensa jättäneet tarjojat CGI Suomi Oy ja Visma InCommunity Oy kutsutaan neuvotteluihin. Vidrio Oy:n hakemus ei täytä osallistumispyynnön vähimmäisvaatimuksia, joten Vidrio Oy:n hakemus hylätään.

Allekirjoitus

Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue