§ 9 Oppilahallintojärjestelmän kilpailutuksen päätös

Lataa 

JARDno-2018-563

Päätöspäivämäärä

18.4.2018

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hankintalain 125§:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Oikeuskäytännön mukaan keskeyttämisen hyväksytyksi ja perustelluksi syyksi on katsottu esimerkiksi, että tarjouspyyntö on osoittautunut epäselväksi tai että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttävä tarjous.

Hankintalain 35§:n mukaan hankintayksikön on pyydettävä neuvotteluihin valituilta ehdokkailta alustavat tarjoukset, joiden pohjalta neuvottelut käydään. Neuvotteluihin valituille ehdokkaille lähetetty alustava tarjouspyyntö on ollut epäselvä siltä osin, että alustavan tarjouspyynnön liitteissä ei ole mitenkään viitattu siihen, että alustava tarjous tulee jättää Tarjouspalvelu.fi järjestelmään eikä liitteissä myöskään ollut viittausta alustavien tarjousten jättämiseen liittyvään määräaikaan.

Alustavia tarjouksia on saatu vain yksi, joten hankintayksikkö ei näin ollen ole onnistunut tavoitteessaan saada aikaan kilpailua kysymyksessä olevassa hankintamenettelyssä.

Päätös

Päätän keskeyttää oppilashallintojärjestelmän hankinnan kilpailutuksen edellä esitetyillä perusteilla. Keskeyttämispäätökseen liittyvän muutoksenhakuajan jälkeen hankintamenettely käynnistetään uudelleen.

 

Allekirjoitus

palvelualuejohtaja Marju Taurula

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue