§ 10 Mankalan koulun rehtorin sijaisjärjestelyt 1.7.-31.10.2020

Lataa 

JARDno-2020-1740

Päätöspäivämäärä

2.7.2020

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja

Päätöksen perustelut

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, muun ohella silloin kun kysymyksessä on sijaiseksi ottaminen määräajaksi. nimitiedot piilotettu on toiminut Mankalan koulun englanninkielen lehtorina vuosia ja hoitanut vararehtorin tehtäviä usean vuoden ajan. Häntä voidaan koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella pitää soveltuvana hoitamaan rehtorin sijaisuutta. Hän on antanut suostumuksensa hänen nimittämisekseen rehtorin viran sijaiseksi.

 

 

Päätös

Päätän nimittää nimitiedot piilotettu Mankalan koulun vs. rehtoriksi ajalle 1.7.-31.10.2020.

Allekirjoitus

Mikko Mäkelä, vt. palvelualuejohtaja

Organisaatiotieto

HR-palvelut