§ 11 Lääkkeiden koneellisen annosjakelun hankinta Järvenpään kotihoidossa ja erityisasumisen palveluissa_Optiokausi 30.1.2018 - 29.1.2019

Lataa 

JARDno-2017-1701

Päätöspäivämäärä

25.10.2017

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV 22.5.2017 § 39)
Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualueen organisaatiorakenne ja toimivallan edelleen siirtyminen (Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.5.2017 § 23)

Päätös

Päätän jatkaa Yliopiston Apteekki Oy:n kanssa tehtyä sopimusta lääkkeiden koneellisen annosjakelun hankinnassa Järvenpään kotihoidossa ja erityisasumisen palveluissa optiokauden 30.1.2018 - 29.1.2019 osalta.

Optiokauden 30.1.2018 - 29.1.2019 hinnat ovat optiokauden 30.1.2017 - 29.1.2018 mukaiset.

Kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Allekirjoitus

Palvelualuejohtaja Tiina Salminen

Organisaatiotieto

Järvenpää