§ 13 Keskeytyspäätös Hoivasängyt, laitapehmusteet, hygieniapatjat ja yöpöydät

Lataa 

JARDno-2017-1166

Päätöspäivämäärä

2.11.2017

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja

Päätöksen perustelut

Todetaan, että voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan toimivalta on palvelualuejohtajalla irtaimiston kertahankinnoissa, joissa useampivuotisten ostojen hankintapäätöksen tekijä määräytyy hankinnan kokonaisarvon mukaan ja jossa hankinnan arvo on alle 85 000 euroa (alv 0 %).

Päätös

Edellä esitetyillä perusteluilla päätän, että hoivasänkyjä, laitapehmusteita, hygieniapatjoja ja yöpöytiä koskeva hankinta keskeytetään. Tarjouskilpailu järjestetään uudelleen ja tarjouskilpailusta julkaistaan uusi hankintailmoitus.

Allekirjoitus

vt. palvelualuejohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä

Organisaatiotieto

Järvenpää