§ 2 Jarmo Anttilan koeajan muuttaminen

Lataa 

JARDno-2017-1754

Päätöspäivämäärä

30.10.2017

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja

Päätöksen perustelut

Koeajan pituus voi olla enintään kuusi kuukautta virantoimituksen alkamisesta. Jos viranhaltija siirtyy saman työantajan palveluksessa toiseen virkasuhteeseen, työnantaja voi määrätä uuteen virkasuhteeseen koeajan, jos viranhaltijan tehtävissä tai hänen asemassaan tapahtuu huomattava muutos. Jarmo Anttila on hoitanut määräaikaisena johtajalääkärin virkaa 1.4.2017 lähtien.

Työnantaja katsoo, että tehtävä ei ole muuttunut oleellisesti määräaikaisuuksien jatkuessa yhtäjaksoisena ja sillä perusteella kuuden kuukauden koeaika on tullut täyteen 30.9.2017.

Päätös

Päätän, että Jarmo Anttilan koeaikaa johtajalääkärin määräaikaisessa virassa muutetaan siten, että koeaika päättyy 30.9.2017.

Allekirjoitus

Palvelualuejohtaja Tiina Salminen

Organisaatiotieto

Järvenpää