§ 9 Erityisasumisen lääkäripalveluiden suorahankinta

Lataa 

JARDno-2017-1666

Päätöspäivämäärä

23.10.2017

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu hallintosäännön mukaisiin hankintavaltuuksiin.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Järvenpään kaupungin erityisasumisen lääkäripalvelut toimittaa Doctagon Oy seuraavilla ehdoilla:

- sopimuksessa noudatetaan alkuperäisen kilpailutuksen mukaisia ehtoja ja alkuperäisen kilpailutuksen mukaisesti tarkistettuja tarjoajan ilmoittamia hintoja

- sopimus solmitaan vuodeksi 1.1.2018 alkaen ja mahdollisesta optiovuodesta päätetään syyskuun 2018 loppuun mennessä

- tilaajalla on oikeus siirtää hankintasopimus sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain. 

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Allekirjoitus

Palvelualuejohtaja Tiina Salminen

Organisaatiotieto

Järvenpää