§ 6 Aamu- ja iltapäivätoiminta/Setlementti Louhela ry:n ostopalvelusopimuksen optiokauden käyttö 1.6.-30.6.2020

Lataa 

JARDno-2018-2372

Päätöspäivämäärä

28.4.2020

Päätöksen tekijä

Palvelualuejohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV 25.3.2019 § 11)
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimivallan siirtäminen (Opka 25.2.2020 § 10)
Käyttötalousosan rahamääräiset ratkaisuvaltarajat

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki käyttää Setlementti Louhela ry:n kanssa solmitun ostopalvelusopimuksen mukaisen optiokauden myös 1.6.-30.6.2020 osalta koskien erityistä tukea tarvitsevien ja kehitysvammaisten erityishuollon piiriin kuuluvien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa. Sopimusta jatketaan entisillä ehdoilla. 

Allekirjoitus

vs. palvelualuejohtaja Topi Luostarinen

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue