§ 4 Päätös työllistämisen lisätuen myöntämättä jättämisestä/Suomen Verkkokauppa-asemat Oy

Lataa 

JARDno-2020-2959

Päätöspäivämäärä

17.12.2020

Päätöksen tekijä

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen (HYVO 27.2.2020 § 11)
Talousarvioin käyttötalousosan rahamääräiset ratkaisuvaltarajat/Talousarvio 2020 ja 2021

Päätös

Päätän

  1. jättää myöntämättä työllistämisen lisätuen (Järpin) sitä hakeneelle työnantajalle, koska työllistämisen lisätuen (Järpin) myöntämisen kriteerien mukaan, kaupungin oma linjaus on, että kaupunki huomioi Järppi-tukea myönnettäessä myös muiden tahojen myöntämät tuet, eikä lisätukea myönnetä, mikäli kokonaispalkkauskustannuksista korvataan jo jonkun muun tahon toimesta vähintään 50 %.
  2. että päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on lainvoimainen.

 

Allekirjoitus

osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö Sirkka Lehti

Organisaatiotieto

Elinkeino- ja kehittämispalvelut