§ 4 Päätös Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelujen autopajan irtaimiston vastikkeetta luovuttamisesta

Lataa 

JARDno-2019-2450

Päätöspäivämäärä

10.7.2019

Päätöksen tekijä

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

 

Lähtökohdat

Vastikkeetta luovuttaminen perustuu kaupunginhallituksen 18.3.2019 § 67 päätökseen Järvenpään kaupungin kaluston, lisälaitteiden ja pienkaluston 2019 myynnin ja poiston toimintatavasta (JARDno-2019-820).

Toimivalta perustuu Järvenpään kaupungin hallintosääntöön 1.4.2019 sekä päätökseen rahamääräisistä ratkaisuvaltarajoista.

Päätös

Päätän, että osaamis- ja työllisyyspalvelut luovuttaa vastikkeetta kalustoa, lisälaitteita ja pienkalustoa kaupunkikehityksen kaupunkitekniikan Infran ylläpito- ja huoltopalveluille.

Kalusto, lisälaitteet ja pienkalusto ovat saatavilla sovitusti Loimun kiinteistössä, osoite Puistotie 27 B, 04420 Järvenpää.

Yhteyshenkilönä asiassa toimii nuorten osaamis- ja työllisyyspalvelujen esimies ja varalla osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö.

 

Allekirjoitus

Sirkka Lehti

Organisaatiotieto

Elinkeino- ja kehittämispalvelut