§ 1 Kaikille yhteinen koulu-Ihmeelliset vuodet TCM -koulutuskokonaisuus

Lataa 

JARDno-2021-1336

Päätöspäivämäärä

7.6.2021

Päätöksen tekijä

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikkö

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimivallan siirtämiseen 1.3.2020 alkaen.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Ihmeelliset vuodet TCM -koulutuskokonaisuutta toimittamaan valitaan Turun yliopisto.

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

Allekirjoitus

Tiina Erkkilä-Wahtera, oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikkö

Organisaatiotieto

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue