§ 7 Lukion toimintakertomus 2019 - 2020

Lataa 

JARDno-2020-2115

Päätöspäivämäärä

31.8.2020

Päätöksen tekijä

Opetusjohtaja_

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV25.3.2018 § 11)
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimivallan siirtäminen (LANU 18.12.2018 § 69)
 

.

Päätös

Päätän hyväksyä Lukion toimintakertomuksen 2019 - 2020 liitteen A mukaisena.

Allekirjoitus

opetusjohtaja Arja Korhonen

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue