§ 6 Järvenpään lukion lukuvuosisuunnitelman 2020 – 2021 osan vahvistaminen

Lataa 

JARDno-2020-2077

Päätöspäivämäärä

24.8.2020

Päätöksen tekijä

Opetusjohtaja_

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, KV 23.3.2020 § 17
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimivallan siirtäminen, OPKA 25.2.2020 § 10

Päätös

Päätän lukion lukuvuoden 2020 - 2021 ensimmäisen jakson osalta seuraavasti:

 1. Opiskelijat, jotka osallistuvat syksyn 2020 ylioppilaskirjoituksiin siirtyvät nuorten lukiokoulutuksen opetuksen osalta etäopetukseen alkaen 31.8.2020 ja 1.10.2020 saakka.
   
 2. Opetus toteutetaan erilaisia teknisiä apuvälineitä hyväksikäyttäen. Opetus tulee järjestää siten, että se ei vaaranna lukiolakiin ja opetussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamista.

  Sellaiset kurssit, missä suurin osa opiskelijoista on 20 – ja 19-ryhmäläisiä toteutetaan lähiopetuksena. Mikäli kirjoituksiin osallistuvalla opiskelijalla on kursseja, jotka menevät lähiopetuksena, hän osallistuu oppitunnille etäyhteyden avulla.

  Sellaiset kurssit, joissa suurin osa kirjoituksiin osallistuvia opiskelijoita (lähinnä 17- 18-ryhmät), toteutetaan etäopetuksena. Mikäli tällaisella kurssilla on opiskelijoita, jotka eivät osallistu kirjoituksiin osallistuvat kurssille myös etäopetuksena.

  Tiistai 16.9.2020 on nuorten lukiokoulutuksessa itsenäisen opiskelun päivä. Kyseisenä päivänä on pitkän oppimäärän englannin ylioppilaskirjoituspäivä ja kirjoittajia suuri määrä (264). Koronapandemiasta johtuen kyseisenä päivänä tarvitaan enemmän tiloja ja valvojia käyttöön, jotta riittävistä turvaväleistä voidaan kirjoituksissa huolehtia.

  Kyseessä on varotoimenpide, jolla halutaan ennen kaikkea turvata ylioppilaskirjoitukset.

 

Allekirjoitus

opetusjohtaja Arja Korhonen

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue