§ 5 Suorahankintapäätös teknisen käsityön ensivarustuksen hankinta Kinnarin koululle

Lataa 

JARDno-2019-1511

Päätöspäivämäärä

13.6.2019

Päätöksen tekijä

Opetusjohtaja

Päätöksen perustelut

Koska määräaikaan mennessä hankintailmoitukseen ei tullut yhtään tarjousta, hankintayksikkö aloittaa suorahankintamenettelyn valitsemansa toimittajan kanssa, joka täyttää tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa asetetut vaatimukset.

Toimivalta perustuu voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan opetusjohtajalle käyttötalousosan hankinnoissa, joiden hankinnan arvo on alle 200 000 € (alv 0%).

 

Päätös

Päätän, että Kinnnarin koulun teknisen käsityön opetusvälineiden ensivarustus hankintaan suorahankintana edellä esitetyin perustein.

 

Allekirjoitus

operusjohtaja, Arja Korhonen 

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut