§ 25 Perusopetusryhmien perustaminen vuosiluokan 1. osalta lukuvuodelle 2020 - 2021

Lataa 

JARDno-2019-3551

Päätöspäivämäärä

5.12.2019

Päätöksen tekijä

Opetusjohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö 

Opetus- ja kasvatuslautakunnan "Toimivallan siirtäminen" 18.12.2018 § 69

Päätös

Päätän, että 1. luokan opetusryhmät lukuvuodelle 2020-2021 perustetaan seuraavasti:

  • Anttilan koulu 3 por, 
  • Haarajoen koulu 1 por
  • Harjulan koulu 3 por, sisältäen Vihtakadun yksikön,
  • Järvenpään Yhteiskoulu 2 por
  • Kartanon koulu 2 por
  • Kinnarin koulu 4 por, sisältäen Oinaskadun yksikön
  • Kyrölän koulu 2 por
  • Mankalan koulu 3 por
  • Saunakallion koulu 2 por

Yhteensä 22 perusopetusryhmää.

Ryhmien perustamisessa on huomioitu koulujen tilat, erityisen tuen oppilaiden sekä pidennettyä oppivelvollisuutta suorittavien oppilaiden mahdollinen sijoittuminen yleisopetuksen luokkiin.

Jos koulujen tilojen osalta tai oppilasmuutosliikkeen johdosta joudutaan perustamaan ryhmät toisin, tehdään siitä erillinen päätös.

Allekirjoitus

opetusjohtaja, Arja Korhonen

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue