§ 21 Perusopetuksen toimintakertomus lukuvuosi 2019-2020

Lataa 

JARDno-2020-2107

Päätöspäivämäärä

27.8.2020

Päätöksen tekijä

Opetusjohtaja

Päätöksen perustelut

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimivallan siirtäminen 1.3.2020 alkaen (Opka ltk 25.2.2020 § 10)

Päätös

Päätän hyväksyä perusopetuksen lukuvuoden 2019-2020 toimintakertomuksen liitteineen.

Allekirjoitus

Arja Korhonen, opetusjohtaja

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue