§ 1 Keskeytyspäätös fysiikan ja kemian opetusvälineistön ensivarustuksen hankinnasta Kinnarin koululle

Lataa 

JARDno-2019-1426

Päätöspäivämäärä

3.6.2019

Päätöksen tekijä

Opetusjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan on opetusjohtajalla ostopalveluiden kertahankinnoissa, joissa useampivuotisten ja kertaostojen hankintapäätöksen tekijä määräytyy hankinnan kokonaisarvon mukaan ja jossa hankinnan arvo on alle 200 000 euroa (alv 0 %).

Päätös

Edellä esitetyillä perustesteilla päätän, että fysiikan ja kemian opetusvälineistön ensivarustuksen hankinta Kinnarin koululle keskeytetään ja kilpailutetaan uudelleen. Uudessa kilpailutuksessa huomioidaan hankinnan keskeyttämiseen johtaneet syyt. 

Allekirjoitus

opetusjohtaja, Arja Korhonen

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut