§ 2 Keskeytyspäätös biologian ja maantiedon opetusvälineistön ensivarustuksen hankinnasta Kinnarin koululle

Lataa 

JARDno-2019-1510

Päätöspäivämäärä

3.6.2019

Päätöksen tekijä

Opetusjohtaja

Päätöksen perustelut

Ratkaisuvallasta todetaan,  että voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan toimivalta on perusopetusjohtajalla kertaostojen hankintapäätöksen tekijä määräytty hankinnan kokonaisarvonmukaan ja jossa hankinnan arvo on allle 200.000 euroa (alv 0 %).

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että biologian ja maantiedon opetusvälineistön ensivarustushankinta keskeytetään ja kilpailutetaan uudelleen.

 

Allekirjoitus

opetusjohtaja, Korhonen Arja 

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut