§ 30 Iltapäivätoiminnan haettavat paikat lukuvuodelle 2024-2025

Lataa 

JARDno-2024-418

Päätöspäivämäärä

22.3.2024

Päätöksen tekijä

Opetusjohtaja

Päätöksen peruste

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimivallan siirtäminen (Opka 24.1.2023 § 3)

Kuvaus

Perusopetuslain (628/1998) mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaan tulee hakea kunnan edellyttämällä tavalla. Kunnan tulee etukäteen ilmoittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista, toiminnan alkamis- ja päättymisajankohdasta sekä siitä, miten sen järjestämään tai hankkimaan aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan. Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Järvenpään koululaisten iltapäivätoiminnan varsinainen hakuaika lukuvuoden 2024-2025 iltapäivätoimintaan on 1.4.2024-15.4.2024. Haku tapahtuu Wilmassa ja siitä tiedotetaan perheille sekä Wilman että kaupungin Internetsivujen kautta. Toimintasuunnitelman (Opetus- ja kasvatuslautakunta 19.3.2024 § 14) mukaisesti toimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä (ei la) klo 12.00-16.30, pois lukien henkilöstön esim. henkilöstön koulutuspäivät. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu iltapäivätoimintapaikkojen myöntämisen käytännöt.

Esitetään haettavaksi iltapäivätoimintapaikat kouluittain seuraavasti:

Anttilan koulu: Tarjotaan kaupungin järjestämänä 2 ryhmää, joissa yhteensä 55 paikkaa.
Haarajoen koulu: Tarjotaan seurakunnan järjestämänä 35 paikkaa.
Harjulan koulu: Tarjotaan ja kaupungin järjestämänä 3 ryhmää, joissa yhteensä 75 paikkaa. 
Järvenpään Yhteiskoulu: Tarjotaan seurakunnan järjestämänä 25 paikkaa Kirkonkulmassa. Lisäksi tarjotaan kaupungin järjestämänä 35 paikkaa Kyrölän yksikössä ja 35 paikkaa Järvenpään Yhteiskoulussa. 
Kartanon koulu: Tarjotaan kaupungin järjestämänä 2 ryhmää, joissa yhteensä 55 paikkaa. 
Kinnarin koulu: Tarjotaan kaupungin järjestämänä 3 ryhmää, joissa yhteensä 90 paikkaa. Lisäksi Oinaskadun yksikössä tarjotaan 35 paikkaa. 
Kristillinen koulu: Tarjotaan kahdessa ryhmässä 50 paikkaa. Järjestäjänä Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry.
Mankalan koulu: Tarjotaan kaupungin järjestämänä 2 ryhmää, joissa yhteensä 50 paikkaa ja seurakunnan järjestämänä 20 paikkaa. 
Saunakallion koulu: Tarjotaan kaupungin järjestämänä 2 ryhmää, joissa yhteensä 60 paikkaa. 

Päätös

Päätän tarjottavaksi iltapäivätoiminnan paikat lukuvuodelle 2024-2025 edellä esitetyn mukaisesti. Paikkoja tarjotaan yhteensä 620, joista 490 kaupungin järjestämään toimintaan, 80 ev.lut. seurakunnan järjestämään toimintaan ja 50 Keski-uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistyksen järjestämään toimintaan.

Allekirjoitus

Arja Korhonen, opetusjohtaja

Organisaatiotieto

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue