§ 2 Luokanopettajan viran täyttäminen Oinaskadun koulu/Joonas Rentola

Lataa 

JARDno-2018-1101

Päätöspäivämäärä

10.4.2018

Päätöksen tekijä

Oinaskadun koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen luokanopettajan kelpoisuus. Eduksi katsottiin kokemus liikunnan ja monikäsityön opetuksesta sekä vahva musiikin osaaminen. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla erinomaisista haastatelluista hakijoista soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin Oinaskadun koulun luokanopettajan  virkaan on KM Joonas Rentola. Joonas Rentola on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM Joonas Rentolan Järvenpään kaupungin Oinaskadun koulun luokanopettajan virkaan 1.8.2018 alkaen. Varalle valitaan KM Selina Tuomaala.

 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen ja nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rekisteriotteen viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Palkkaus-ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan viranhoitomääräyksessä.

Allekirjoitus

rehtori Paula Kankaanpää

Organisaatiotieto

Perusopetus