§ 1 Luokanopettajan viran täyttäminen /Mirka Peltola

Lataa 

JARDno-2018-836

Päätöspäivämäärä

16.3.2018

Päätöksen tekijä

Oinaskadun koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen luokanopettajan kelpoisuus, eduksi katsottiin kokemus alkuopetuksen antamisesta ja tekstiilikäsityön opettamisesta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin Oinaskadun luokanopettajan virkaan on Mirka Peltola (Km). Mirka Peltola on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Mirka Peltolan (Km) Järvenpään kaupungin Oinaskadun luokanopettajan virkaan 1.8.2018 alkaen. Varalle valitaan Laura Kylli (Km).

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori Paula Kankaanpää

Organisaatiotieto

Perusopetus