§ 6 Viran täyttäminen musiikkiopiston opettaja (piano), Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

Lataa 

JARDno-2021-1089

Päätöspäivämäärä

31.5.2021

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiinmusiikkioppilaitoksen opettajan pätevyys opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan.

Hakemusten, haastattelujen, opetusnäytteiden, soittonäytteiden ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston pianovirkaan on henkilötiedot poistettu. henkilötiedot poistettu eduksi katsottiin kokemus musiikkiopistossa opettamisesta, kunnallisen musiikkiopiston toiminnan tuntemus, monipuolinen musiikkiopiston kehittämistyö, uuden opetussuunnitelman kehittämistyö ja paikallisen yhteistyöverkoston tuntemus.

Päätös

Päätän valita henkilötiedot poistettu Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston opettajan virkaan 1.8.2021 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Pirre Raijas, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston rehtori

Organisaatiotieto

Järvenpää