§ 20 Valintapäätös / fagotinsoiton tuntiopettaja

Lataa 

JARDno-2018-4042

Päätöspäivämäärä

21.12.2018

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Suoritetun haastattelun perusteella musiikin maisteri Kaisu Viherväs täyttää
tehtävän valintakriteerit ja on tehtävään sopiva.

Päätös

Päätän valita musiikin maisteriKaisu Viherväksen fagotinsoiton tuntiopettajan tehtävään 1.1.2019 alkaen. Työtehtäviin fagotinsoiton opetus eri muodoin ja tarvittaessa yhteismusiikin ohjaus. Tehtävä on
sivutoimi.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja
tarkennetaan viranhoitomääräyksessä. Koeaika on 6 kuukautta.

Valinta virkasuhteisluontoiseen tehtävään on ehdollinen,​ kunnes valittu esittää
terveydentilastaan luotettavan selvityksen 30 päivän kuluessa valintapäätöksen
tiedoksisaannista.
Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten ja nuorten
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote
viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Allekirjoitus

Juha-Pekka Putkonen

Organisaatiotieto

Vapaa-aika ja harrastaminen