§ 16 Pianonsoiton tuntiopettajan valintapäätös

Lataa 

JARDno-2018-2589

Päätöspäivämäärä

8.8.2018

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut


Tehtävässä katsottiin eduksi työkokemus taiteen perusopetusta antavassa musiikkioppilaitoksessa, kokemus ryhmäopetuksesta sekä hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot. Lisäksi katsottiin eduksi valmius alkeis- ja valmennusopetukseen sekä hyvä pienryhmän hallinnan taito. Edellytyksenä oli osaaminen vapaan säestyksen ja improvisointitaitojen opettamisessa.

Hakemusten, haastattelun ja ansiovertailun perusteella Musiikin maisteri Henri Tiihonen on tehtävään sopivin.

 

 

Päätös

Päätän valita Musiikin maisteri Henri Tiihosen Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston pianonsoiton päätoimisen tuntiopettajan tehtävään 13.8.2018 alkaen.
Työtehtäviin kuuluu pianonsoiton opetus eri muodoin sekä tarvittaessa säestystehtävät ja yhteismusiikin ohjaus.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan viranhoitomääräyksessä. Koeaika on 6 kk.
Valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote. Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

 

 

Allekirjoitus

Rehtori Tammy Young

Organisaatiotieto

Vapaa-aika ja harrastaminen