§ 7 Musiikkiopiston opettajan (viulu) viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2021-1090

Päätöspäivämäärä

8.6.2021

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin musiikkioppilaitoksen opettajan pätevyys opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan.

Hakemusten, haastattelujen, opetusnäytteiden, soittonäytteiden ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston viulunsoiton opettajan virkaan on musiikin maisteri Johanna Ovaska. Jonanna Ovaskan eduksi katsottiin korkeatasoiset opetus- ja soittonäytteet, monipuolinen kokemus musiikkiopistossa opettamisesta sekä erinomaiset valmiudet musiikkiopiston kehittämistyöhön.

 

Päätös

Päätän valita musiikin maisteri Johanna Ovaskan Järvenpään kaupungin Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston viulunsoiton opettajan virkaan 1.8.2021 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Pirre Raijas, musiikkiopiston rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut