§ 1 Musiikkiopiston opettajan viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2020-442

Päätöspäivämäärä

27.2.2020

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta musiikkiopiston opettajan viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset, vähintään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto.  Eduksi katsottiin kokemus musiikkiopistossa opettamisesta, tiimin vetämisestä, pop/jazz-musiikin markkinoinnista, bänditoiminnan johtamisesta sekä yhteistyöstä erilaisten toimijoiden kanssa. Hakijalta toivottiin musiikkiohjelmiston sovitustaitoa ja kunnallisen musiikkiopiston toiminnan ja alueen yhteistyöverkostojen tuntemista.

Hakemusten, haastattelujen, opetusnäytteiden  ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston sähkökitaran opettajan virkaan on Pasi Könönen. Pasi Könönen on työkokemuksensa, asiantuntijuudensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Pasi Könösen Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston opettajan virkaan 1.3.2020 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Pirre Raijas, musiikkiopiston rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut