§ 3 Musiikkiopiston opettajan viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2018-1739

Päätöspäivämäärä

30.5.2018

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin musiikkioppilaitoksen opettajan pätevyys opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Tehtävässä katsottiin eduksi työkokemus taiteen perusopetusta antavassa musiikkioppilaitoksessa, kokemus ryhmäopetuksesta sekä hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot. Lisäksi edellytettiin hyvää osaamista oman työn suunnittelussa ja organisoinnissa sekä yhteistyötaitoja eri sidosryhmien kanssa samoin kuin osaamista vapaan säestyksen ja improvisointitaitojen opettamisessa.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin musiikkiopiston opettajan virkaan on musiikin maisteri Raija Kerppo. Raija Kerppo on
työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

 

 

Päätös

Päätän valita Musiikin maisteri Raija Kerpon Järvenpään kaupungin musiikkiopiston opettajan virkaan 1.8.2018 alkaen. Työtehtäviin kuuluu pianonsoiton opetus eri muodoin ja tarvittaessa yhteismusiikin opetus sekä säestystehtävät. Opetusvelvollisuus on 23 tuntia viikossa.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja tarkennetaan virkamääräyksessä. Koeaikaa ei ole.

 

Allekirjoitus

Rehtori Tammy Young

Organisaatiotieto

Vapaa-aika ja harrastaminen