§ 4 Kontrabassonsoiton tuntiopettajan valintapäätös

Lataa 

JARDno-2018-1736

Päätöspäivämäärä

1.6.2018

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta tuntiopettajan kelpoisuusehdoksi määritettiin musiikkioppilaitoksen opettajan pätevyys. Eduksi katsottiin työkokemus taiteen perusopetusta antavasta musiikkioppilaitoksesta, kokemusta kouluyhteistyöstä, ryhmäopetuksesta sekä hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot.

Hakemusten ja haastattelun perusteella musiikin maisteri Fanni Hoppari täytti parhaiten valintaperusteeksi laaditun henkilöprofiilin kuvauksen ja on siten sopivin kontrabassonsoiton tuntiopettajan tehtävään.

Päätös

Päätän valita musiikin maisteri Fanni Hopparin kontrabassonsoiton tuntiopettajan tehtävään 1.8.2018 alkaen.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja tarkennetaan viranhoitomääräyksessä. Koeaika on 6 kuukautta.

Valinta virkasuhteisluontoiseen tehtävään on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen 30 päivän kuluttua valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

 

Allekirjoitus

Tammy Young

Organisaatiotieto

Vapaa-aika ja harrastaminen