§ 2 Klassisten lyömäsoittimien tuntiopettajan valinta

Lataa 

JARDno-2018-1738

Päätöspäivämäärä

22.5.2018

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta tuntiopettajan kelpoisuusehdoksi määritettiin musiikkioppilaitoksen opettajan pätevyys. Eduksi katsottiin työkokemus taiteen perusopetusta antavasta musiikkioppilaitoksesta, kokemus kouluyhteistyöstä, ryhmäopetuksesta sekä hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot.

Hakemusten ja haastattelun perusteella klassisten lyömäsoittimien maisteri Simona Piron täytti parhaiten valintaperusteeksi laaditun henkilöprofiilin kuvauksen ja on siten sopivin klassisten lyömäsoittimien tuntiopettajan tehtävään.

 

Päätös

Päätän valita klassisten lyömäsoittimien maisteri Simona Pironin Järvenpään kaupungin klassisten lyömäsoittimien tuntiopettajan tehtävään 1.8.2018 alkaen.
Työtehtäviin kuuluu lyömäsoittimien opetus eri muodoin.

Valinta virkasuhteisluonteiseen tehtävään on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Valitun henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan viranhoitomääräyksessä. Koeaika on kuusi kuukautta.

 

 

Allekirjoitus

Rehtori Tammy Young

Organisaatiotieto

Vapaa-aika ja harrastaminen