§ 5 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston tuntiopettaja (bandisoittimet) Valintapäätös

Lataa 

JARDno-2018-1735

Päätöspäivämäärä

4.6.2018

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta tuntiopettajan kelpoisuusehdoksi määritettiin musiikkioppilaitoksen opettajan pätevyys. Tehtävään edellytettiin bändisoittimien alkeisopetuksen sekä bändien ohjaamisen hallintaa ja musiikin alkeis- sekä ryhmäopetuksen vahvaa osaamista. Lisäksi edellytettiin  erinomaisia organisointi-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsottiin työkokemus taiteen perusopetusta antavasta musiikkioppilaitoksesta, kouluyhteisöistä sekä ryhmäopetuksesta.

Hakemusten, haastattelun ja ansiovertailun perusteella musiikkipedagogi AMK Jesper Anastasiadis täytti parhaiten valintaperusteeksi laaditun henkilöprofiilin kuvauksen ja on siten sopivin bändisoittimien tuntiopettajan tehtävään.

 

 

 

Päätös

Päätän valita musiikkipedagogi AMK Jesper Anastasiadiksen bändisoittimien tuntiopettajan tehtävään 1.8.2018 alkaen.

Työtehtäviin kuuluvat Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston KouluMusikantit-opetuksen bändisoittimien ja bändien opetus ja ohjaus.
Lisäksi työtehtäviin on mahdollista sisällyttää muuta musiikinopetusta työntekijän osaamisen mukaisesti. Tehtävä on sivutoimi.


Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja tarkennetaan viranhoitomääräyksessä. Koeaika on 6 kuukautta.
Valinta virkasuhteisluontoiseen tehtävään on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen 30 päivän kuluttua valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Allekirjoitus

Tammy Young

Organisaatiotieto

Vapaa-aika ja harrastaminen