§ 1 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Järvenpään kaupungin Mielenterveys- ja päihdepalveluihin

Lataa 

JARDno-2018-622

Päätöspäivämäärä

20.2.2018

Päätöksen tekijä

Mielenterveys- ja päihdetyön palvelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§)  mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus, eduksi katsottiin kokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä hyvä perehtyneisyys sosiaalipalvelujärjestelmän hallintaan sekä hyvä verkosto- ja yhteistyöosaaminen.

Hakemusten ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen  virkaan on Teija Nordström, joka on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Teija Nordströmin Järvenpään kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijän virkaan 21.2.2018 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Ainomaija Heiska-Johansson Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Järvenpää