§ 3 Perusopetuksen luokanopettajan viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2021-972

Päätöspäivämäärä

26.4.2021

Päätöksen tekijä

Mankalan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin erikoistuminen liikuntaan,​ käsityöhön (kovat materiaalit),​ musiikkiin tai alkuopetukseen. 

Hakemusten,​ haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon,​ kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on KM (Henkilötiedot poistettu). (Henkilötiedot poistettu) eduksi luettiin erikoistumisopinnot alkuopetukseen sekä erityispedagogiikkaan.

 

Päätös

Päätän valita KM (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 1.8.2021 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori Sari Juuti

Organisaatiotieto

HR-palvelut