§ 2 Luokanopettajan viran täyttäminen / Eveliina Selenius

Lataa 

JARDno-2019-638

Päätöspäivämäärä

25.3.2019

Päätöksen tekijä

Mankalan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen luokanopettajan kelpoisuus. Edellytyksenä tehtävän hoitamiselle on hyvät käytännössä osoitetut ryhmänhallinta- ja vuorovaikutustaidot sekä halu ja osaaminen tiimityöskentelyyn, yhteisopettajuuden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Huomioitavia taitoja ovat myös monipuolinen tvt-osaaminen ja hyvät valmiudet käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja -välineitä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on *********. ********* on lisäksi osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

Päätös

Päätän valita KM, luokanopettaja, historian ja terveystiedon opettaja *********Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 1.8.2019 alkaen. Varalle valitaan KM, luokanopettaja *********.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Valitun on toimitettava nähtäväksi myös lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Rehtori Sari Juuti

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue