§ 2 Luokanopettajan viran täyttäminen, Mankalan koulu

Lataa 

JARDno-2021-157

Päätöspäivämäärä

2.3.2021

Päätöksen tekijä

Mankalan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin erikoistuminen liikuntaan, käsityöhön (kovat materiaalit), musiikkiin tai alkuopetukseen. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on Henkilötiedot poistettu eduksi luettiin erikoistumisopinnot alkuopetukseen, käsitöihin, äidinkieleen ja biologiaan

 

Päätös

Päätän valita Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan Henkilötiedot poistettu 1.8.2021 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Sari Juuti, Mankalan koulun rehtori

Organisaatiotieto

Järvenpää