§ 1 Luokanopettajan viran täyttäminen / Tomi Strengell

Lataa 

JARDno-2018-2338

Päätöspäivämäärä

19.6.2018

Päätöksen tekijä

Mankalan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvatimuksista annetun asetuksen nro 996/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin hyvät ryhmänhallinta- ja vuorovaikutustaidot, monipuoliset tvt-taidot sekä erikoistuminen esi- ja alkuopetukseen. Lisäksi taito ja halukkuus musiikin, käsityön ja liikunnan opetukseen ovat tehtävässä toimimisen edellytys.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on Tomi Strengell. Tomi Strengell on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa. Strengell on myös erikoistunut esi- ja alkuopetukseen.

 

Päätös

Päätän valita KM, luokanopettaja Tomi Strengellin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 1.8.2018 alkaen. 

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan viranhoitomääräyksessä. 

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista ja nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rekisteriotteen.

Allekirjoitus

Sari Juuti, rehtori

Organisaatiotieto

Perusopetus