§ 3 Luokanopettajan (3) viran täyttäminen Mankalan kouluun

Lataa 

JARDno-2020-178

Päätöspäivämäärä

25.3.2020

Päätöksen tekijä

Mankalan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta luokanopettajien virkojen kelpoisuusehtona on peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkoja täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi tehtävissä edellytettiin hyviä käytännössä osoitettuja ryhmänhallinta- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua ja osaamista tiimityöskentelyyn, yhteisopettajuuden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Eduksi katsottiin myös erikoistuminen liikuntaan, käsityöhön (kovat materiaalit) ja musiikkiin tai esi- ja alkuopetukseen.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin Mankalan koulun yhteen luokanopettajan virkaan on nimitieto piilotettu, KM luokanopettaja. Valittu on erikoistunut liikuntaan ja hänellä on kokemusta tiimityöskentelystä ja yhteisopettajuudesta. Hän on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

 

 

Päätös

Päätän valita Järvenpään kaupungin Mankalan koulun yhteen luokanopettajan virkaannimitieto piilotettu, KM luokanopettaja 1.8.2020 alkaen. Varalle valitaan nimitieto piilotettu, KM luokanopettaja.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Sari Juuti, rehtori Mankalan koulu

Organisaatiotieto

HR-palvelut