§ 1 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen / *********

Lataa 

JARDno-2019-639

Päätöspäivämäärä

25.3.2019

Päätöksen tekijä

Mankalan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen erityisluokanopettajan kelpoisuus. Hakijalta edellytetään kehittävää ja joustavaa työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja yhdessä tapahtuvaan työn suunnitteluun, organisointiin ja toteutukseen.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan virkaan on KM, luokanopettaja, erityisopettaja *********. *********on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM, luokanopettaja, erityisopettaja ********* Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan virkaan 1.8.2019 alkaen. Varalle valitsen KM, erityisopettaja/erityisluokanopettaja *********.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. Koeaika on kuusi kuukautta.

Allekirjoitus

Rehtori Sari Juuti

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue