§ 17 Tonttijaon muutos korttelin 518 tontit 42 ja 43, Pöytäalhontie 23

Lataa 

JARDno-2021-881

Päätöspäivämäärä

20.5.2021

Päätöksen tekijä

Maanmittausinsinööri

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan maanmittausinsinööri päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä. (Kaupunkikehityslautakunta 19.12.2019 §94)

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 518 tonttien 42 ja 43 tonttijaon muutoksen (Tjm  17/2021) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

 

Allekirjoitus

maanmittausinsinööri Ville Vistbacka

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu