§ 2 Tonttijaon muutos korttelin 2522 tontit 14 ja 15, Seittenhaarankatu 8

Lataa 

JARDno-2020-78

Päätöspäivämäärä

13.2.2020

Päätöksen tekijä

Maanmittausinsinööri

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan maanmittausinsinööri päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä. (Kaupunkikehityslautakunta 19.12.2019 §94)

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 2522 tonttien 14 ja 15 tonttijaon muutoksen (Tjm  3/2020) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

 

Allekirjoitus

maanmittausinsinööri Ville Vistbacka

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu