§ 29 Tonttijaon muutos korttelin 2239 tontit 3-12, Heinähäntä

Lataa 

JARDno-2021-1771

Päätöspäivämäärä

25.8.2021

Päätöksen tekijä

Maanmittausinsinööri

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan maanmittausinsinööri päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä. (Kaupunkikehityslautakunta 19.12.2019 §94)

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 2239 tonttien 13-15 tonttijaon muutoksen (30/2021) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

 

Allekirjoitus

maanmittausinsinööri Ville Vistbacka

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu